Ületamatu turvalisus

Granuulidosaator

Oluline on, et katla seismise ajal ei läheks põletis asuvate graanulite hõõgumine üle graanulimahutisse, sest selliselt võib tekkida raske tulekahju. Meie kateldes eraldab graanulimahutit etteandetorust spetsiaalne graanulidosaator, mis graanulimahuti hermeetiliselt sulgeb ega lase hõõgumisprotsessil etteandest graanulimahutisse liikuda. Ning samal ajal doseerib graanulidosaator mahutist etteandesse just niipalju graanuleid kui see on vajalik ühtlase temperatuuri tagamiseks küttesüsteemis.

Põlemisõhu ventilaator

Katlad, mis töötavad korstna loomuliku tõmbe põhimõttel, ei suuda tagada suitsugaasi liikumise piisavat kiirust. Põletis ei piisa hapnikust ja ei toimu täisväärtuslik põlemisprotsess. Madal suitsugaasi äravoolu kiirus ei taga soojuse efektiivset edastust konvektiivsosasse. Mõningatel juhtudel paigaldatakse korstna ja katla vahele täiendavat tõmmet tekitav ventilaator, kuid sellise ventilaatori peale ladestub tuhk ja tahm ning seetõttu tuleb seda regulaarselt puhastada. Meie kateldes toimub õhu sundpealevool põletisse, tagades seal täisväärtusliku põlemisprotsessi ja tekitades ülerõhu, mille tulemusena kasvab suitsugaasi liikumiskiirus läbi katla konvektiivosa.

Tsirkulatsioonisõlm

Kui temperatuur konvektiivosas on alla 61 C, võib soojusvaheti pindadele hakata tekkima kondensaat. See põhjustab roostetamist ning seob ka heitmeid ja tuhka, põhjustades katla ummistumise. Meie katlad on varustatud tsirkulatsioonipumbaga, mis segistab katla ülemises osas asuva kuumema vee küttesüsteemist konvektiivosa alaossa tagasi pöörduva, jahedama veega. Selliselt tagatakse soojusvahetis ühtlane veetemperatuur ega lasta temperatuuril langeda alla kondensaadi ja rooste tekkimise temperatuuri. Sooja ülekanne toimub suitsugaasi jahutamisel ühtlasemalt ja efektiivsemalt.

Uste kaitsemehhanismid

Kütmise ajal on kõik katla konstruktsioonid rõhu all, sest põlemise tagamiseks ja ülerõhu hoidmiseks juhitakse ventilaatori abil põletisse pidevalt õhku. Selleks, et suitsugaas voolaks sellele ettenähtud käigu kaudu läbi konvektiivosa välja ega satuks tuppa, on oluline, et katel oleks hermeetiliselt suletud. Meie kateldel on nii kolle kui ka puhastusluugid varustatud spetsiaalse kaitsemehhanismiga, mis ei lase neil rõhu toimel avaneda.

0

 .