Spetsiaalsed graanulkatlad


Mugavust ja säästu suudab tagada vaid küttesüsteemi kõigi koostisosade perfektne omavaheline sobivus. Ei piisa üksnes hea kvaliteediga kütteainest ja võimsast leegist põletis. Sama tähtis on, et katel suudaks põlemisel tekkinud soojust kasutada Teie kodu ja mitte lähiümbruse soojendamiseks.

Graanulkütte jaoks - graanulkatel

Katelt valides võite kokku puutuda soodsatena tunduvate hübriidkatelde pakkumistega. Nendes on ühendatud omavahel soojustehniliselt mittevastavad koostisosad. Tulemusena sobib katel kõige jaoks, kuid tegelikult ei sobi mitte millekski.

Halupuu on ligikaudu 3 korda niiskem kui graanulid. Halgude põlemise tulemusel tekib kolm korda rohkem suitsugaasi, mille temperatuur ulatub ligi 600 C. Sellise suitsugaasi hulga korstnasse juhtimiseks on vajalik 3 korda laiem konvektiivosa. Graanuleid kasutades on suitsugaasi hulk palju väiksem, kuid selle temperatuur on ligikaudu 900 C.

On selge, et halgudega köetava katla konvektiivosa ei sobi sellise soojakoguse eemaldamiseks. Näilisest kokkuhoiust saab peagi kahju, sest valides graanulpõletiga halukatla, läheb suurem osa soojusest korstnasse, mitte küttesüsteemi. Toimub soojusenergia raiskamine ja mugava temperatuuri tagamiseks kulub palju rohkem kütteainet.

Meie katlad toodetakse selgel eesmärgil – selleks, et graanulites peituvat energiat kasutataks otstarbekalt. Pikk suitsugaasi tee katlas ja spetsiaalsed turbulaatorlahendused (õhuvoolu segistamiseks) Turbo ja Bio seeria kateldes tagavad lisaks efektiivsele põlemisele ka soojusenergia voolu küttesüsteemi. GRANDEG katelde konstruktsiooni kvaliteeti on lihtne märgata korstnas väljuva suitsugaasi temperatuuri mõõtes, mis ei ületa 140 C isegi katla maksimaalvõimsuse juures. See aga tähendab, et soojus ei voola välja, vaid liigub Teie küttesüsteemi.

Igas olukorras oma lahendus

Soovid ja vajadused on erinevad. Meie lai tootevalik koos spetsiaalselt väljatöötatud lisatarvikutega on kohandatav igasugustele vajadustele. Konsultatsiooni saamiseks sobivaima katla valikul võtke ühendust meie klienditeenindusspetsialistidega.

0

 .