Intelligentne automaatika

Spetsiaalne tigukonveier

Graanulite etteannet mahutist põletisse tagab tigukonveier, mis on ette nähtud 6-8 mm graanulitele. Selle abil toimetatakse graanulid hermeetiliselt põletisse, vajalikku kogust reguleeritakse teo pöörlemiskiirusega. Tigukonveier on toodetud kulumiskindlast ja mehaanilistele vigastustele vastupidavast terasest, kuid selle otsik on valmistatud erilisest kuumuskindlast terasest, mida põletis esinevad kõrged temperatuurid vähem mõjutavad, tagades sel viisil detaili pika tööea

Graanulite kobesti

Katla täisautomaatse töötamise tagamiseks on tähtis, et kütteaine etteanne ei katkeks hetkekski. Kasutamise jooksul tekib graanulimahutis tahes tahtmata peen tolm, seda eriti juhul kui tegemist on madalama kvaliteediga graanulitega, mis tootmisprotsessi käigus ei ole piisavalt pressitud. Selleks, et graanulitolm ja peenosakesed ei takistaks graanulite liikumist dosaatorisse, asub graanulite etteandesüsteemi ja graanulimahuti vahel spetsiaalne kobesti. See tagab graanulite ühtlase ja katkematu liikumise etteandesüsteemi ja kõrvaldab riski, et graanulid võivad kuhjuda ja tekitada graanulidosaatori kohal “võlvkaare”.

Välisõhu ja kütte termoandurid

Püsiva temperatuuri tagamiseks ruumides peab küttesüsteem suutma reageerida ja kohanduda. Meie katlad varustatakse termoanduritega, mis teatavad temperatuurimuutustest ja suudavad automaatselt muuta pealevoolu  temperatuuri küttesüsteemis. Välisõhu ja küttesüsteemi temperatuuri võrdlemise tulemusena korrigeeritakse soojuskandja ringlust süsteemis, sel viisil säilitades radiaatorites, köetavates põrandates ja muudes kütteahelates ühtlast temperatuuri ka siis kui väliskeskkonna temperatuur suureneb või väheneb. Selle tulemusena ei mõjuta välistemperatuur olukorda siseruumides ja püsivalt on tagatud perfektne mugavus.

Informatsiooni juhtimise ekraan

Kogu katla etteandesüsteemi-, temperatuuri- ja katla tööd analüüsivatest anduritest saabuv informatsioon on kättesaadav lihtsasti kasutataval, katla korpusel asuval ekraanil. Selle abil on võimalik jälgida katla töötamist ja teateid ning ka mugav muuta seadistusi, et katel perfektselt vastaks Teie küttesüsteemi, valitud kütteaine ja mugavusnõuetele.

Graanulite automaatne süütamine

Pärast seismist või töökatkestust taastab katel graanulite põlemisprotsessi automaatselt. Tigukonveier toimetab põletile graanulikoguse, koldes käivitub kütteelement ja ventilaator tagab leegi tekkeks vajaliku õhuvoolu. Katla automaatkäivitus on keeruline protsess, sest süttimiseks vajalik graanuli- ja õhukogus sõltub graanulite liigist, katla puhtusest ja muudest teguritest, seetõttu võib tsükkel korduda mitu korda enne kui kütteaine süttib. Niipea kui graanulid on süttinud, registreerib selle leegiandur ja katel hakkab koheselt tööle tavalisel soojatootmise režiimil.


0

 .