Toodetest

Just nimelt graanulite jaoks ette nähtud katlad

Vaatamata meie katelde heale väljanägemisele ei ole siiski tegemist vaid interjööriesemetega. Need on toodetud aastaid kestvaks, efektiivseks tööks ilma tehniliste probleemideta. Katla korpus on CNC töölaudadel täpselt välja lõigatud 4 mm paksustest teraslehtedest. Varustades selle kõrgeima klassi elektroonika, põleti ja etteandesüsteemiga, oleme loonud uue taseme graanulkatelde kvaliteedis.

Sisseehitatud turvasüsteemid

Küttesüsteem peab tehniliste vigadega hakkama saama ka ilma inimesepoolse järelevalveta. Meie katlad on varustatud erilise automaatika ja läbimõeldud turvasüsteemidega. Need on kohandatud selleks, et katel igasuguste vigade korral kaitseks Teid ja Teie vara tulekahju-, elektriga seotud ja muude turvariskide realiseerumise eest.

Pikaajaline sääst

Graanulid on mugavalt kasutatavaks, kontsentreeritud energia allikaks. Meie katlad on spetsiaalselt projekteeritud selle energia kasutamiseks ja veelgi paremate efektiivsusnäitajate saavutamise eesmärgil täiustatakse neid pidevalt. Saksamaal TUV instituudis läbiviidud Turbo katla testil ületati 90% kasulikkuse koefitsient. See on kinnituseks, et Teie sääst küttekulude arvelt saab olema tähelepanuväärne.

Kõrge automatiseerituse aste

Oleme veendunud, et katel peab teenima Teid ja mitte vastupidi. Meie tooted on loodud sellisteks, et nad nõuavad võimalikult vähe tähelepanu. Vajalikku temperatuuri küttesüsteemis hoitakse täisautomaatselt, katel reguleerib kütteaine etteannet ise ja suudab katkestuseta töötada nädala ja isegi kauem – selleks, et Teie saaksite puhata ega peaks kütte pärast muretsema.

0

 .