Tehniline tugi

Meie jaoks on oluline, et meie graanulkatel teeniks Teid võimalikult kaua. Seepärast külastab Teid pärast katla paigaldamist GRANDEG Teenindusspetsialist. Hinnatakse katla süsteemi ühendatust ning ka kõiki turvalise ja optimaalse töötamise kriteeriume.

Vastavalt Teie vajadustele ja olukorrale seadistatakse Teie uuel graanulkatlal kõik vajalikud automaatikaparameetrid. Katel käivitatakse ja Te saate ammendava õppe katla igapäevaseks kasutamiseks, hoolduseks ja puhastamiseks ning ka toimimise kohta eriolukordades. Kõik need teenused on kõigile GRANDEG klientidele tasuta.                    

Garantiiteenindus

Meie graanulkatlad on toodetud aastatepikkuseks töötamiseks. Kasutusjuhendist ja kasutustingimustest kinni pidades teenib see Teid kümneid aastaid. Ja kui kasutamise ajal tekibki mõni tehniline rike, teostavad GRANDEG Teenindusspetsialistid kõik vajalikud parandustööd kiiresti ja ilma lisakuludeta. Katla korpusele kehtib 7-aastane garantii, elektroonilistele detailidele aga 2-aastane garantii.

 

Esmase visiidi või garantiihoolduse tellimiseks võtke ühendust GRANDEG teeninduskeskuse esindajatega.


0

 .