Katla paigaldamine

Nii nagu iga keerulise seadme puhul, nii ka katla paigaldamine määrab suures osas ära selle, kui hästi see Teid teenima hakkab. Seetõttu on oluline valida kogenud ja vastavaid teadmisi omav montaažispetsialist, kes seab sisse katlaruumi ja kõik vajalikud ühendused vastavate standardite kohaselt. Aitamaks Teil vältida ebameeldivaid üllatusi, tutvustame Teile katla õige paigaldamise oluliste kriteeriumitega.

Kohandatud korsten

Katelt tohib ühendada vaid vastavate mõõtmetega, soojustatud ja vooderdatud suitsutoruga. Hoone suitsutoru ristlõike pindala peab olema ¼ võrra suurem katlast väljuva suitsutoru ristlõike pindalast. Müüritud suitsukäik tuleb soojustada ja vooderdada sileda roostevabast terasest hülsiga (gofreeritud terast kasutada ei tohi, sest selles tekib palju rohkem kondensaati ja koguneb tahma). Tuleb silmas pidada, et suitsutoru kaudu ei juhitaks välja teiste kütteseadmete suitsugaasi, välja arvatud juhul kui suitsutoru on spetsiaalselt projekteeritud ja ette nähtud mitmete kütteseadmete suitsugaasi väljajuhtimiseks.

Katla suitsugaasi väljajuhtimistoru ja hoone suitsutoru ühendava toru võib  paigaldada mitme meetri pikkuselt, kuid tingimusel, et seda on võimalik kergesti puhastada. See tuleb valmistada kuumuskindlast ja korrosioonikindlast metallist ning soojustada 50 mm paksuse soojusisolatsioonivatiga, mis tuleb katta metallfooliumi või plekiga.

Katlaruumi sisseseadmine

Katlaruumi  sisse seades tuleb silmas pidada, et see vastaks tuleohutuseeskirjadele. Katla ligidal ei tohi asuda kergestisüttivad ained või selleks spetsiaalselt ettenähtud mahutisse paigutamata kütteaine. Kõik küttesüsteemi torud peavad tulekahjuriski vähendamiseks olema valmistatud metallist.

Samuti peab katlaruum olema vastavalt ventileeritav, et oleks võimalik saada põlemisprotsessi jaoks vajalikku hapnikku. Vastasel korral ei toimu põlemisprotsess ja kütteaine kasutamine täisväärtuslikult. Samuti tuleb jälgida, et küttesüsteemi juhitav vesi oleks vastavalt küttesüsteemi normidele ette valmistatud, muidu võivad torustik ja katla korpus korrodeeruda.

Sagedamad vead, mida katla paigaldamisel tehakse

Kuigi katla paigaldamine on alati soovitatav jätta professionaalide hooleks, peaks siiski jälgima, et montaažil ei tehtaks järgmisi vigu:

  • Jäetakse ühendamata tsirkulatsioon – sel juhul ei kasutata katla tsirkulatsioonisõlme, mis kaitseb korrosiooni eest ja suurendab katla efektiivsust soojatootmisel.
  • Ei ühendata kolmikventiile – sel juhul ei eraldata katla süsteemiahelat ja vett ei soojendata katlas kuni seadistatud temperatuurini üles, vaid kasutatakse kohe küttesüsteemis. Katla temperatuur võib langeda kastepunktini, mille tulemusena tekib kondensaat ja rooste.
  • Katlaalune pind ei ole tulekindel – katla töötamise ajal võib selle alaosa temperatuur tõusta ja puhastamise ajal võib sellest välja kukkuda hõõguvat räbu. Tulekahjuriski vältimiseks on oluline, et katel oleks paigaldatud kõvale, stabiilsele ja tulekindlale alusele.
  • Liiga väike paisupaak – vee temperatuuri muutudes muutub ka selle maht. Ohtliku survetõusu eest kaitsmiseks juhitakse lisanduv veemaht paisupaaki. Kui paisupaak on liiga väike, võivad torud veesurve mõjul lõhkeda. Samuti tuleb jälgida, et katla ja paisupaagi vahel ei oleks sulgventiili.
  • Horisontaalsel suitsukäigul puudub teenindusluuk – ei ole võimalik puhastada katla suitsugaasi väljaviigu ja korstna vahelist suitsukäiku. Aja jooksul võib suitsukäik ummistuda, sellesse võib koguneda tuhka ja tahma.
  • Puudub korstna kondensaadi ärajuhtimissüsteem – kondensaadi teke korstnas viitab katla ebaõigele funktsioneerimisele. Ilma kondensaadi ärajuhtimissüsteemita ei ole seda probleemi võimalik tuvastada ja kondensaat voolab katlasse, tekitades korrosiooni.
  • Ei ole arvestatud minimaalse teenindusruumiga – lisaks katla gabariitmõõtmetele tuleb ette näha ka teenindusluukide avamiseks vajalik ruum. Vastasel korral muutub katla puhastamine ja teenindamine keeruliseks või isegi võimatuks.

 

Meie tehnilise toe spetsialistid paigaldavad Teie katla hea meelega ja annavad nõu selle õigeks kasutamiseks!

0

 .