Kuidas ära tunda graanulite kasutamiseks mittesobivat katelt

Koos biomassi graanulite populaarsuse kasvuga tarbijate hulgas suureneb ka nõudlus nende jaoks sobivate katelde järele. Kahjuks on turul levinud ka katlad, mille konstruktsioon ei ole ette nähtud graanulitega kütmiseks. Eelkõige kivisöe ja puuhalgude jaoks ettenähtud katlad ei taga graanulitega küttes iialgi vajalikku efektiivsust. Allpool on ära toodud viis tunnust, mille alusel võib selgelt määrata, et katel ei ole graanulite jaoks ette nähtud, vaid on nende kasutamiseks vaid kohandatud.

 

1. Lühike konvektiivosa

Graanulitega küttes on väga oluline piisavalt pikk suitsugaasi teekond. Halukateldes kasutatakse tavaliselt niinimetatud riiulisüsteemi. Sellist katelt graanulitega küttes ei jõua suitsugaas soojust küttesüsteemi üle anda ja suurem osa energiast voolab korstna kaudu välja.

 

2. Suitsugaasi kõrge temperatuur

Tõeline graanulkatel juhib suitsugaasi kogunenud soojuse konvektiivosa kaudu ja soojusvaheti abil alati ruumide soojendamiseks. Kui korstnast väljuva suitsugaasi temperatuur ületab 150 C, on täiesti selge, et katel ei ole ette nähtud graanulitega kütmise jaoks ja soojendab pigem lähiümbrust, mitte aga Teie maja.

 

3. Võimalus kasutada igat liiki kütteainet

Vana tõde – mis kõlbab kõigeks, ei kõlba mitte millekski. Iga kütteaine põlemistemperatuur, leegi intensiivsus ja suitsugaasi koostis ja maht on erinevad. Sellepärast on ka iga erineva kütteaine jaoks vajalik oma, spetsiifilise konstruktsiooniga katel. Mitut erinevat liiki kütteaine jaoks sobivad katlad ei saavuta maksimaalset efektiivsust mitte ühegagi neist.

 4. Malmkorpus

Malm, kuigi odavam, ei sobi graanulkütte jaoks. Selle poorsesse pinda koguneb tuhk ja tahm, mida on raske eemaldada. Seevastu õigesti varustatud teraskatel ei põle läbi, ei roosteta ega ummistu tahmaga. Samuti on malmkateldel konvektiivosa pind liiga väike, soojus voolab koldest otse korstnasse ja seda soojusvaheti  abil küttesüsteemi ei juhita.

 

5. Ühest tigukonveierist koosnev etteandesüsteem

Ühest tigukonveierist koosnevas graanulite etteandesüsteemis võib tekkida graanulite hõõgumine tagasisuunas. Hõõgumisprotsessi graanulimahutini jõudmise takistamiseks on turvasüsteemina paigaldatud veemahuti, mis on eraldatud parafiinikihiga. Kui etteandesüsteemis algab hõõgumine, sulab parafiin ära ja etteandesüsteemi voolab vesi. Sel juhul aga tigukonveieris asuvad graanulid paisuvad ja muutuvad märjaks laastupudiks ning katla töö taastamiseks on vaja kogu etteandesüsteem lahti võtta ja puhastada.

 

Efektiivse ja soodsa graanulkütte tagamiseks on vaja kasutada selleks spetsiaalselt loodud graanulkatelt, milles ei teki ühtegi ülalmainitud probleemidest. Meie tooted on loodud ja neid on püsivalt täiustatud juba 20 aastat - selleks, et graanulitega küttes veelgi paremaid tulemusi saavutada. Meie klienditeenindusspetsialistid leiavad hea  meelega Teie jaoks sobivaima lahenduse. 

0

 .